20th European Job Days 2018

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4, 949 01 Nitra


Pavilon M1

Pavilon M1


Pavilon M2

Pavilon M2

 

Pavilon M3

Pavilon M3PARTNERSMain professional partner ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím