Contact

20th European Job Days 2018

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
EURES
Špitálska 8,
812 67, Bratislava
email: jobexpo@upsvr.gov.sk

 

Contacts:

petra.vrbova@upsvr.gov.sk
+421 2 20 444 862
+421 918 998 654

vanda.grofova@upsvr.gov.sk
+421 2 20 444 268
+421 918 998 655

 

 


PARTNERSMain professional partner ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím