JOBexpo

Accompanying evetsPARTNERSMain professional partner McROY Slovakia, a.s. Aliancia personálnych agentúr TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Atos IT Solutions and Services s.r.o. InterWay, s.r.o. SOFTIP, a.s. EDYMAX SE DS Smith Slovakia s.r.o. Proact People Slovensko, s.r.o. P.a.Mamut s.r.o	Creativ line, s.r.o.
Professional partners: Navigácia v povolaní CATRO Slovensko, s.r.o. Trexima Actoris System, s.r.o. ProAct People Slovenko Kariera SAAIC Assesments Systems Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím slovenská informatická spoločnosť Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút JaIK Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Nové Zámky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Čadca European Business Competence*Licence - die Berater Slovensko Zdruenia mladch podnikateov Slovenska