JOBexpo

Accompanying evetsPARTNERSMain professional partner:
Professional partners: Navigácia v povolaní CATRO Slovensko, s.r.o. Trexima Actoris System, s.r.o. ProAct People Slovenko Kariera SAAIC Assesments Systems Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím slovenská informatická spoločnosť Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút JaIK Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Nové Zámky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Čadca European Business Competence*Licence - die Berater Slovensko
With support: