Accompanying eventsPARTNERSMain professional partner ISTP TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím McROY Jobliner, s.r.o. Národný inšpektorát práce Proact People Slovensko, s.r.o. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Navigácia v povolaní EDYMAX SE IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže SAAIC E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Slovenská informatická spoločnosť Slovenská asociácia malých podnikov