Job Expo - biggest job fair 2016

Dear Partners and Clients,

Central Office of Labour, Social Affairs and Family is organizing the 6th annual job fair - Job Expo 2016, the largest job fair in Slovakia, in conjunction with the 18th annual international job fair - the European Job Days 2016.  


As an exhibitor you will be offered the opportunity to present your company to the public, choose directly potential employees, and establish contacts with new partners.We look forward to seeing you

 

JOBexpo 2016


PARTNERSMain professional partner ISTP TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím McROY Jobliner, s.r.o. Národný inšpektorát práce Proact People Slovensko, s.r.o. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Navigácia v povolaní EDYMAX SE IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže SAAIC E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Slovenská informatická spoločnosť Slovenská asociácia malých podnikov