Job Expo - biggest job fair 2017


Dear Partners and Clients,

Central Office of Labour, Social Affairs and Family has organized the 7th annual job fair - Job Expo 2017, the largest job fair in Slovakia, in conjunction with the 19th annual international job fair - the European Job Days 2017. 

Event took place on 27th – 28th April 2017 at Agrokomplex - fair ground Nitra. 


Foreign exhibitors used the opportunity to present their company to the public, many of them have choosed directly potential employees and established contacts with new partners. 


EURES Slovakia look forward to seeing you at the next Job Expo 2018 in conjunction with the 20th annual international job fair - the European Job Days 2018.

 


PARTNERSMain professional partner ISTP - Internetový sprievodca trhom práce TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť Navigácia v povolaní Worknavigator Slovenská asociácia malých podnikov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava