Job Expo - biggest job fair 2017


Dear Partners and Clients,

Central Office of Labour, Social Affairs and Family is organizing the 7th annual job fair - Job Expo 2017, the largest job fair in Slovakia, in conjunction with the 19th annual international job fair - the European Job Days 2017. 

Event will take place on 27th – 28th April 2017 at Agrokomplex - fair ground Nitra. 


As an exhibitor you will be offered the opportunity to present your company to the public, choose directly potential employees, and establish contacts with new partners.We look forward to seeing you

 


PARTNERSMain professional partner ISTP - Internetový sprievodca trhom práce TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť Navigácia v povolaní Worknavigator Slovenská asociácia malých podnikov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava