Job Expo - najväčší veľtrh práce 2017

 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás pripravuje už 7. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017, ktorý sa uskutoční 27. – 28. apríla 2017 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 
Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.
 
Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúknu voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených je aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.
 
Súbežne, v termíne 26. – 28. apríla 2017 bude prebiehať aj 25. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017.

 

Záverečná správa JOBexpo 2012
Záverečná správa JOBexpo 2013
Záverečná správa JOBexpo 2014
Záverečná správa JOBexpo 2015
Záverečná správa JOBexpo 2016

 

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť Navigácia v povolaní Worknavigator Slovenská asociácia malých podnikov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava