Veľtrh práce – Job Expo 2018

 

Kontakt:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67, Bratislava
email: jobexpo@upsvr.gov.sk

 

Kontaktné osoby:       
Mgr. Jana Bartošová: 02/204 44900, +421 (0)905 240 222
Mgr. Oľga Koštrnová: 02/204 44861
Mgr. Petra Vrbová – pre zahraničných zamestnávateľov: 02/204 44862, +421 (0)918 998 654 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť Navigácia v povolaní Worknavigator Slovenská asociácia malých podnikov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava