Veľtrh práce - Job Expo 2012

Veľtrh práce - Job Expo 2012 

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím