Prednášky a workshopy

Prednášková miestnosť A - pavilón M1

26.4.2018


9:50-10:10       Gamifikácia karierového poradenstva

                        BKS Úspech, s.r.o.


10:10-10:30     Neformálnym vzdelávaním ku kompetenciám pre prax

                        IUVENTA


10:30-10:50     ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov  

                        ISTP, Trexima


10.50-11.10h – Logistika je naše vášeň

                        Syncreon


11:10-11:30     Duálne vzdelávanie v praxi

                        ZF Slovakia, a.s.


11:30-11:50     Legislatíva – pracovné uplatnenie pre ľudí so zdravotným postihnutím

                        Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP


13:10-13:30     Manažment farmy

                       AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.


13:30-13:50     Linkedln

                       Adecco Slovakia


13:50-14:10     Ako riadiť svoju kariéru

                       Euroguidance centrum – SAAIC


14:10-14:30     Koučing ako moderný a účinný spôsob rozvoja osobného potenciálu a „manažmentu“ svojho života

                       NiKo – Nitrianski kouči (neformálne združenie koučov)


14:30-14:50     Spolupráca so školami

                       METRANS /Danubia/  a.s.


14:50-15:10     Ako zaujať budúceho zamestnávateľa

                       Concentrix Services Slovakia, s.r.o.

                                                                                                                27.4.2018

 

10:10-10:30     Digitálne zručnosti pre prácu – čo potrebujem vedieť, ako zručnosti preukážem, skúsenosti z rekvalifikácií

                        Slovenská informatická spoločnosť a Ing. Jozef  Ďurica Unikredit

 

10:30-10:50     Ako si nájsť prácu bez toho, aby ste si ju museli hľadať                                                        

(Tipy na pasívne hľadanie zamestnania)

Profesia

 

10:50-11:10     Buduj si svoj biznis popri štúdiu, materskej alebo zamestnaní

                       Oriflame Slovakia

 

11:10-11:30     Duálne vzdelávanie v praxi

                       ZF Slovakia, a.s.

 

11:30-11:50     Legislatíva - pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným postihnutím

                        Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP


Prednášková miestnosť B - pavilón M3

26.4.2018

 

10:10-10:50     Objavte svoj potenciál a žite ho! 

                       Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 


10:50-11:10     Ako uspieť na pracovnom pohovore

                       Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP


11:10-11:30     Digitálne zručnosti pre prácu – čo potrebujem vedieť a ako zručnosti preukážem, skúseností z rekvalifikácií

                        Slovenská informatická spoločnosť a Ing. Jozef  Ďurica Unikredit


11:30-11:50     Ako si nájsť prácu bez toho, aby ste si ju museli hľadať                                                        

(Tipy na pasívne hľadanie zamestnania)

                       Profesia

 

11:50-12:10     ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov 

                       ISTP, Trexima

27.4.2018       

 

9:50-10:10       ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov 

                        ISTP, Trexima

 

10:10-10:30     Ako uspieť na pracovnom pohovore

                       Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP

 

10:30-10:50     Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, odmeňovanie

                       Inšpektorát práce Nitra

 

11:10-11:30     Gamifikácia karierového poradenstva

                       BKS Úspech

 

11:30-11:50     Koučing ako moderný a účinný spôsob rozvoja osobného potenciálu a „manažmentu“ svojho života

                       NiKo – Nitrianski kouči (neformálne združenie koučov)

 

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím