Testovanie a poradenstvo

B.   Poradenstvo a testovanie – pavilón M3

26.4.2018 od 9.00 h do 18.00 h

27.4.2018 od 9.00 h do 14.00 h

 

ISTP - Trexima

Príďte do stánku www.ISTP.sk – jednej z najväčších databáz voľných pracovných miest na Slovensku!

Ponúkame poradenstvo ohľadne tvorby a doplnenia osobných profilov v ISTP - ako ho správne vyplniť a sprístupniť zamestnávateľom.

Odporučíme zamestnania, na ktoré máte najvhodnejšie predpoklady. Vyhľadáme voľné pracovné miesta alebo kurzy ďalšieho vzdelávania podľa vami uvedených kritérií, bezplatne si budete môcť vytlačiť vhodné pracovné ponuky. Poradíme pri tvorbe elektronických životopisov vo formáte Europass, bezplatne si životopis vytlačíte. 

 

IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Váš partner v IT vzdelávaní

Pomôžeme Vám zostaviť si Váš osobný plán IT vzdelávania pre dosiahnutie Vašej vysnenej profesie, otestovať si Vaše vstupné vedomosti s najrozšírenejšími kancelárskymi programami.

Poskytneme Vám informácie o tom, ako samotný kurz prebieha a ako naložiť so získanými informáciami.

 

IT LEARNING SLOVAKIA

Učte sa IT od najlepších!

Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA je popredné akreditované školiace stredisko a pozýva Vás do svojho stánku. Ročne vyškolíme v IT odbore a marketingu vyše 4000 spokojných účastníkov. Neváhajte a nepremeškajte náš bohatý program. Ponúkame poradenstvo ohľadom IT vzdelávania a  profesionálne IT testovanie.

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP

- vzdelávanie a poradenstvo

Sme zariadenie, ktoré je celou svojou činnosťou zamerané na občanov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa aj napriek zdravotnému postihnutiu chcú aktívne zapájať do pracovného a spoločenského života. Poskytneme komplexné odborné poradenstvo občanom so zdravotným postihnutím.

 

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Nitra

Sme najväčším držiteľom jazykových licencií v SR. Na veľtrhu poskytneme testovanie v cudzích jazykoch, poradenstvo a informácie o využití jazykových certifikátov v praxi. Pre pracovníkov zo zahraničia poradíme ohľadom jazykových kurzov a skúšok zo slovenčiny pre cudzincov.

 

BKS Úspech

Úspech je v nás samých !

Príďte si vyskúšať kariérové poradenstvo formou hry po názvom JOB Labyrinth.

Ponúkame taktiež „Bilanciu kompetencií“ individualizované poradenstvo pre riadenie kariéry, výber a prípravu uchádzačov o zamestnanie na konkrétne pracovné procesy, rozvoj kľúčových kompetencií.

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Poskytneme kariérové poradenstvo od odborných kariérových poradcov, ktorí dlhodobo pôsobia vo svojej oblasti a radi vám poskytnú kvalifikované rady smerujúce k lepšiemu uplatneniu sa vo svete práce.

 

Slovenská informatická spoločnosť – otestujte sa v práci s PC!

Pripravili sme pre Vástestovanie Vašich IT zručností na ukážkových testoch medzinárodného systému ECDL. Testy sú v slovenčine. Zároveň Vám poradíme, aké digitálne zručnosti Vám zjednodušia Vašu súčasnú alebo hľadanú prácu.

 

Národný inšpektorát práce 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím