Odborná konferencia

„Správna voľba povolania – cesta k získaniu kvalifikovanej pracovnej sily“ 

(26.4.2018 od 11.30h v pavilóne K)

V rámci konferencie vystúpia:

 1. PaedDr. Lucia Dítětová  prognózy na trhu práce, čo je ich cieľom, vízie na obdobie 5 rokov

2. Marcela Havrilová:  Prezentácie prieskumu o dôvodoch nezáujmu žiakov o STEM / technické predmety s cieľom vypracovať odporúčania ako sa s týmto problémom vysporiadať

3. RNDr. Vladimír Gubiš:  Duálne vzdelávanie ako moderný spôsob prípravy na povolanie

4. Skúsenosti zástupcov zamestnávateľov a stredných odborných škôl v oblasti duálneho vzdelávania :

- Ing. František Tamašovič (Stredná odborná škola technická Šurany)  – Mgr. Ivan Bednár (ŽSR)

- Ing. Jana Mrázová (Stredná odborná škola technická Tlmače) – Ing. Marek Benedik (ZF Slovakia a.s.)

- Ing. Ján Jamrich (Stredná odborná škola technická Vráble) – Mgr. Radoslav Šebeňa (MBA). 


 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím