PARTNERIEURES ISTP TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Proact People Slovensko, s.r.o. SAAIC Navigácia v povolaní Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť Kariéra.sk McROY Slovakia, a.s. Aliancia personálnych agentúr Slovenska Národný inšpektorát práce Slovak Business Agency Združenie mladých podnikateľov Slovenska E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Actoris System, s.r.o. Slovenská asociácia malých podnikov Maxman Consultants, s.r.o.