JOBexpo

XVI. ročník European Job Days

 • EURES Slovensko
 • Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – EURES Nemecko
 • Pôle emploi - EURES Francúzsko
 • EURES Česká republika
 • National Employment Agency (NEA) - Bulharsko
 • EURES Poľsko
 • EURES Švédsko
 • HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - Chorvátsko
 • EURES Holandsko
 • AMS Niederösterreich - Rakúsko
 • EURES Maďarsko

ZAMESTNÁVATELIA

 • MSE Personal Service AG
 • König GmbH & Co KG
 • FridayEuroTech BV
 • Sagius Uitzenders b.V.
 • Šmeral Brno a.s.
 • Begemot GmbH
 • Techwork B.V.
 • Staffline Group plc
 • Coca-Cola Hellenic Austria GmbH
 • XXXLutz KG
 • CareNet360
 • Tempton GmbH
 • Global Cryptography Ltd
 • Arcon GmbH & Co. KG
 • STUDENT AGENCY s.r.o.
 • EMS-uitzendgroep bv

PARTNERI

 • SAIA, n. o.
 • CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
 • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní - Národné stredisko Europass

 

EURES SlovenskoEURES Slovakia Europass - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní König GmbH & Co KGKönig GmbH & Co KG FridayEuroTech BVFridayEuroTech BV SAIA, n. o.	SAIA, n. o. Pôle emploi - EURES FrancúzskoPôle emploi - EURES Francúzsko CARDO - Národné dobrovoľnícke centrumCARDO - Národné dobrovoľnícke centrum Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – EURES NemeckoZentrale Auslands- und Fachvermittlung – EURES Nemecko MSE Personal Service AG	MSE Personal Service AG Sagius Uitzenders b.V. Sagius Uitzenders b.V. EURES Česká republikaEURES Česká republika ZAVZAV National Employment Agency (NEA) BulgariaNational Employment Agency (NEA) Bulgaria IUVENTA - Slovenský inštitút mládežeIUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Šmeral Brno a.s.Šmeral Brno a.s. EURES PoľskoEURES Poľsko Begemot GmbHBegemot GmbH EURES ŠvédskoEURES Švédsko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní - Národné stredisko EuropassStredisko na uznáv. dokladov o vzdelaní - Nár. stredisko Europass HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJEHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Techwork B.V.Techwork B.V. Staffline Group plcStaffline Group plc Coca-Cola Hellenic Austria GmbHCoca-Cola Hellenic Austria GmbH XXXLutz KGXXXLutz KG CareNet360CareNet360 Tempton GmbHTempton GmbH EURES HolandskoEURES Holandsko Global Cryptography LtdGlobal Cryptography Ltd Arcon GmbH & Co. KGArcon GmbH & Co. KG EMS-uitzendgroep bvEMS-uitzendgroep bv EURES MaďarskoEURES Maďarsko STUDENT AGENCY s.r.o.STUDENT AGENCY s.r.o. AMS NiederösterreichAMS Niederösterreich


PARTNERIMcROY Slovakia, a.s. Aliancia personálnych agentúr TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Atos IT Solutions and Services s.r.o. InterWay, s.r.o. SOFTIP, a.s. EDYMAX SE DS Smith Slovakia s.r.o. Proact People Slovensko, s.r.o. P.a.Mamut s.r.o	Creativ line, s.r.o.
Odborní partneri: Navigácia v povolaní CATRO Slovensko, s.r.o. Trexima Actoris System, s.r.o. ProAct People Slovenko Kariera SAAIC Assesments Systems Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím slovenská informatická spoločnosť Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút JaIK Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Nové Zámky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Čadca European Business Competence*Licence - die Berater Slovensko Zdruenia mladch podnikateov Slovenska