Fotogaléria

Veľtrh práce - Job Expo 2017

foto foto foto foto foto foto foto foto

Viac fotografií vo fotogalérií TU

 

Veľtrh práce - Job Expo 2016

foto foto foto foto foto foto foto foto

Viac fotografií vo fotogalérií TU

 

Veľtrh práce - Job Expo 2015

foto foto foto foto foto foto foto foto

Viac fotografií vo fotogalérií TU

 

Veľtrh práce - Job Expo 2014

fotofotofotofotofotofotofotofoto

Viac fotografií vo fotogalérií TU

 

Veľtrh práce - Job Expo 2013

fotofotofotofotofotofotofotofoto

Viac fotografií vo fotogalérií TU

 

Veľtrh práce - Job Expo 2012

fotofotofotofotofotofotofotofoto

Viac fotografií vo fotogalérií TU


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Národný inšpektorát práce E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť Navigácia v povolaní Worknavigator Slovenská asociácia malých podnikov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava