Job Expo - najväčší veľtrh práce 2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás zorganizovalo už 6. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2016 v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
 
Na tomto najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov a nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.
 
Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu okolo 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených bolo i množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.
 
V rovnakom termíne, 26. – 28. apríla 2016 prebiehal aj 24. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.

 

Záverečná správa JOBexpo 2012
Záverečná správa JOBexpo 2013
Záverečná správa JOBexpo 2014
Záverečná správa JOBexpo 2015
Záverečná správa JOBexpo 2016

 JOBexpo 2016


PARTNERIISTP TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím McROY Jobliner, s.r.o. Národný inšpektorát práce Proact People Slovensko, s.r.o. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Navigácia v povolaní EDYMAX SE IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže SAAIC E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie Slovenská informatická spoločnosť Slovenská asociácia malých podnikov