Job Expo - najväčší veľtrh práce 2018

 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás pripravilo už 7. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017, ktorý sa konal 27. - 28. apríla 2017 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 
Na tomto najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.
 
Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených bolo aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.
 
Súbežne, v termíne 26. – 28. apríla 2017 prebiehal aj 25. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017.
 
V súčasnosti pre Vás Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018.

 

Záverečná správa JOBexpo 2012
Záverečná správa JOBexpo 2013
Záverečná správa JOBexpo 2014
Záverečná správa JOBexpo 2015
Záverečná správa JOBexpo 2016
Záverečná správa JOBexpo 2017

 

 

 

 


PARTNERI